نمایش دادن همه 6 نتیجه

فروش

گاوصندوق بامیل مدل ESD-103

0 نقد و بررسی
تومان 2,245,000تومان 2,140,000

گاوصندوق بامیل مدل ESD-103

تومان 2,245,000تومان 2,140,000
0 نقد و بررسی

 

ابعاد داخلی H226*w366*D260 میلیمتر
ابعاد خارجی H346*w486*D392 میلیمتر
وزن 51کیلو گرم

فروش

گاوصندوق بامیل مدل ESD-103T

0 نقد و بررسی
تومان 2,245,000تومان 2,140,000

گاوصندوق بامیل مدل ESD-103T

تومان 2,245,000تومان 2,140,000
0 نقد و بررسی

 

ابعاد داخلی H366*w226*D260 میلیمتر
ابعاد خارجی H466*w346*D392 میلیمتر
وزن 51کیلو گرم

 

فروش

گاوصندوق بامیل مدل ESD-105

0 نقد و بررسی
تومان 5,500,000تومان 5,400,000

گاوصندوق بامیل مدل ESD-105

تومان 5,500,000تومان 5,400,000
0 نقد و بررسی

 

ابعاد داخلی H514*w345*D341 میلیمتر
ابعاد خارجی H718*w494*D513 میلیمتر
وزن 127کیلو گرم

فروش

گاوصندوق بامیل مدل ESD-106

0 نقد و بررسی
تومان 6,300,000تومان 6,200,000

گاوصندوق بامیل مدل ESD-106

تومان 6,300,000تومان 6,200,000
0 نقد و بررسی

 

ابعاد خارجی H1000*w580*D516 میلیمتر
ابعاد داخلی H773*w433*D345 میلیمتر
وزن 195کیلو گرم

 

فروش

گاو صندوق بامیل مدل ESD-106A

0 نقد و بررسی
تومان 7,500,000تومان 7,400,000

گاو صندوق بامیل مدل ESD-106A

تومان 7,500,000تومان 7,400,000
0 نقد و بررسی

 

ابعاد خارجی H850*w580*D516 میلیمتر
ابعاد داخلی H623*w433*D345 میلیمتر
وزن 172کیلو گرم

 

فروش

گاوصندوق بامیل مدل ESD-108

0 نقد و بررسی
تومان 8,500,000تومان 8,400,000

گاوصندوق بامیل مدل ESD-108

تومان 8,500,000تومان 8,400,000
0 نقد و بررسی

 

ابعاد خارجی H1220*w640*D600 میلیمتر
ابعاد داخلی H993*w493*D419 میلیمتر
وزن 265کیلو گرم