نمایش دادن همه 6 نتیجه

مدل BFB-450 نیکا

تومان 4,500,000
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجی D450*W510*H450میلی متر
ابعاد داخلی D330*W357*H297میلی متر
 وزن 103 کیلوگرم

 

مدل BFB-685 نیکا

تومان 6,000,000
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجی D520*W535*H685میلی متر
ابعاد داخلی D330*W382*H532میلی متر
 وزن 152 کیلوگرم

 

مدل BFB-845 نیکا

تومان 7,700,000
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجی D575*W535*H845میلی متر
ابعاد داخلی D388*W382*H692میلی متر
 وزن 190 کیلوگرم

 

گاوصندوق ضدسرقت مدل BFB-845W نیکا

تومان 10,000,000
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجی D737*W710*H845میلی متر
ابعاد داخلی D574*W557*H692میلی متر
 وزن 280 کیلوگرم

 

مدل BFB-1054نیکا

تومان 11,000,000
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجی D74*W71*H105 سانتی متر
ابعاد داخلی D55*W56*H90 سانتی متر
 وزن 320کیلوگرم

 

مدل BFB-1505 نیکا

تومان 14,000,000
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجی D737*W710*H1505 میلی متر
ابعاد داخلی D547*W557*H1352 میلی متر
 وزن 430کیلوگرم