نمایش دادن همه 5 نتیجه

750S

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد داخلی 104*50*44سانتی متر
ابعاد خارجی   120*66/5*72 سانتی متر
وزن 680کیلو گرم

 

1000KS

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد داخلی 90*57*43سانتی متر
ابعاد خارجی   113*74*74 سانتی متر
وزن 750کیلو گرم

 

1500KS

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد داخلی 137*60*47سانتی متر
ابعاد خارجی   160*76/5*74 سانتی متر
وزن 1120کیلو گرم

 

2000BS

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد داخلی 187*128*54سانتی متر
ابعاد خارجی   207*141*82 سانتی متر
وزن 2375کیلو گرم

 

2000KS

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد داخلی 157*69*47سانتی متر
ابعاد خارجی   182*84*74 سانتی متر
وزن 1250کیلو گرم