نمایش دادن همه 4 نتیجه

FR300 فایل دو کشو با یک رمز تایوانی

تومان 11,000,000
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجی H720*W512*D660 میلیمتر
وزن 151کیلو گرم

 

300FNRR فایل دو کشو با 2رمز تایوانی

تومان 14,126,400
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجی H765*W553*D677 میلیمتر
وزن 144کیلو گرم

FN600 فایل 4 کشو با یک رمز تایوانی

تومان 18,835,000
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجی H1413*W515*D660 میلیمتر
وزن 277کیلو گرم

 

600FNRRفایل 4کشو نسوز با 4 رمز تایوانی

تومان 25,100,000
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجی H1488*W553*D677 میلیمتر
وزن 265کیلو گرم