درب خزانه 200KR

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد داخلی   170*70*25سانتی متر
ابعاد خارجی   205*105*35 سانتی متر
وزن 950کیلو گرم

 

مقایسه

توضیحات

درب خزانه مدل200 KR

با تنوع انواع قفل کلیدی – رمز مکانیکی – رمز دیجیتال

استفاده از ورق مقاوم ترو بتن مسلح با ضخامت ویزه هر محصول (درب )

قفل کلیدی سوپر مدل کلید بلند

سه قفل