زیرصندوقی

مقایسه
شناسه محصول: قیمتها داخل جدول دسته: , ,

توضیحات

 

مدل

وزن (کیلوگرم)

ابعاد خارجی

قیمت

زیر صندوقی 75 12 45×41×32 146000
زیر صندوقی 150 12.5 46×44×5/35 167000
زیر صندوقی 250 15.5 46×46/5×46 190000
زیر صندوقی 350 14.7 34×51×58 200000
زیر صندوقی 550 15.8 30×62×57 211000
زیر صندوقی 520 17 40×54×48 190000
زیر صندوقی 620 13.7 37×54×48 200000
زیر صندوقی 720 12.5 29×54×48 211000