صندوق امانات نیکا

تومان 36,000,000

 صندوق امانات بانکی نیکا

دارای دو قفل و دو کلید مجزا برای هر صندوق (یکی قفل و کلید مادر و دیگری قفل و کلید کاربر)

عدم کارایی قفل مادر و یا کاربر به تنهایی

سیستم ممانعت از ورود کلید کاربر به قفل کاربری در صورت عدم وجود کلید مادر در قفل مادر

ممانعت از خروج کلید کاربر از قفل کاربری تا زمان باز بودن درب صندوق جهت حفاظت از مفقود شدن آن

دارای رنگ ضد زنگ Power Coated

وزن صندوق:223KG
ضخامت ورق درب 5 میلیمتر و ورق بدنه 2 میلیمتر
هر صندوق شامل دو قسمت می باشد
1- قسمت بالا دارای شش ردیف کشو می باشد
2-قسمت پایین دارای پنج ریف کشو می باشد

ابعاد خود صندوق H1550*W880*D450
ابعاد کشو های هر ردیف متفاوت می باشند
ابعادکشو ردیف اول تا چهارم    5
H80*W140*D40
ابعاد ردیف پنج وششم وهفتم  H110*W175*D450
ابعاد کشو ردیف هشتم ونهم  H130*W240*D450
ابعاد کشو ردیف دهم ویازدهم H150*W370*D450

 

مقایسه