گاوصندوق نسوز سبک GMP مدل GS850

تومان 8,175,000

**قیمت صندوق برمبنای کلیدی میباشد**

درصورت نیاز رمز برای صندوق قیمت های زیر به قیمت صندوق افزوده میشود.

رمزمکانیکی:1.000.000

رمزدیجیتال چینی درجه یک:.1.500.000

رمز دیجیتالی کره ای اصلی :2.200.000

مقایسه

توضیحات

مشخصات-فنی-صندوقها-GS850