TE (سیستم تاخیر)

TE (سیستم تاخیر)

در موارد لزوم می توانید عملکرد صندوق را کاملا متوقف کنید. به محض اینکه مدتی تنظیم نموده اید به پایان رسید ، حالت فعال سیستم مجددا برقرار می شود.

برای تنظیم TE (تاخیر زمانی) که با دو رقم تنظیم می شود و از 5 تا 99 دقیقه امکان پذیر می باشد.

مثلا برای تنظیم آن روی 15 دقیقه (با سیستم دیجیتال) بترتیب زیر عمل کنید:

STORE-SECRET CODE-ENTER-83-ENTER-15-ENTER

درحالی که این سیستم فعال می باشد ، چراغ LED (دیود نوری) هر 10 ثانیه یکبار چشمک می زند ، و پس از 15 دقیقه به حالت عادی باز می گردد.

 

برای خارج شدن از TE (لغو تاخیر زمانی) :

STORE-SECRET CODE-ENTER-83-ENTER-00-ENTER

معمولا بلافاصله پس از لغو حالت TE (تاخیر زمانی) می توانید از صندوق به طور عادی استفاده کنید.

 

نحوه تعویض باطری

اگر شارژ باطری مانند آنچه که در تصویر بالا (تصویر صفحه دوم)دیده می شود کم می باشد ، درب محفظه باطری را که کشوئی می باشد ، به طرف راست بلغزانید و تمام 4عدد باطری AA  را یکجا با باطری های نو تعویض کنید.